Sök:
Förlimmade administrationsark för mängder av ändamål, t ex fakturering, löner, betalningspåminnelser, krav, meddelanden, reklamutskick, m m. Bara printa, vik ihop och arket är färdigt att frankera och posta. Monomailvarumärket garanterar funktionen i din laserprinter.

Garanti:

Monomail är återvinningsbart, limmet är vattenlösligt, papperet går att återvinna även efter printning.